Video

2023 Amparts Team Building

28 Aug 2023
TEAM BUILDING bertujuan untuk menggalakkan kerjasama , merapatkan hubungan melalui aktiviti-aktiviti tertentu untuk mencapai kecekapan dan meningkatkan produktiviti kerja.Dengan ini, juga dapat meningkatkan kesepaduan dan komunikasi antara pasukan dan meningkatkan motivasi untuk bekerja.

Saya bersyukur kerana ketua dan ahli pasukan sanggup bangkit dan bertanggungjawab terhadap pasukan. Hari ini, apabila pasukan melakukan kesilapan, semua orang sanggup memikul beban. Oleh itu, ahli pasukan harus saling mempercayai dan bekerjasama dan menyokong antara satu sama lain. lain yang lebih baik.